Xử lý nước tại Bắc Ninh

Tại sao nguồn nước lại bị nhiễm kim loại nặng ? Các kim loại nặng gây nguy hiểm cho con người bao gồm chì, thủy ngân, arsenic và cadmium…. Ngoài ra thì nhiều loại kim loại nặng khác như đồng,…