Xử lý nước Công nghiệp tại Nam Định

 Xử lý nước giếng khoan Công nghiệp tại Nam Định 0936393777 hoặc 0986371810 ĐẶC ĐIỂM NƯỚC NGẦM – Độ đục thấp . – Nhiệt độ và thành phần hóa học khá ổn định . – Không có oxi nhưng chứa…