Hợp đồng

Hợp đồng xử lý 150m3/h tại khu công nghiệp Hòa Xá – Nam Định.

Những-dây-chuyền-lọc-nước-công-nghiệp-cỡ-lớn

 

 

Hợp đồng xử lý 40m3/h tại Học Viện Cảnh Sát

IMG_4557