Cấu Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước

Cấu tạo Hệ thống lọc nước giếng khoan gồm các phần cụ thể như sau:

1. Tháp cao tải (tháp trộn oxy):

IMG_7970

thap cao tai D300 3ly

 

2. Bồn lắng (hoặc bồn kết tủa):
Bon lang loc

 

3. Bồn lọc áp lực (hoặc lọc thẩm thấu):
Mo hinh he thong loc nuoc chuanIMG_4556
Vật liệu lọc:
Thay-vật-liệu-lọc-nước-2

 

 

4. Máy bơm tăng áp (bơm lọc, bơm rửa lọc):
IMG_7969